Veritec Yachts werkt aan het tekort aan vakmensen in de jacht- en scheepsbouw

Het tekort aan technisch geschoold personeel is al jaren een probleem in Nederland. Ook de jacht- en scheepsbouw staat te springen om vakkundige mensen. Het huidige personeel vergrijst en het aantal studenten en leerlingen dat kiest voor techniek is te klein om dat gat op te vullen. Er staan dan ook duizenden vacatures open voor pijpfitters, lassers, ijzerwerkers, loodgieters en ventilatiemonteurs. En dit aantal blijft alleen maar groeien.

Waar moeten al die professionals vandaan komen? Volgens Eduard van der Kleij, operations manager bij Veritec Yachts, moeten we breder denken: “We kunnen niet verwachten dat Nederlandse leerlingen en studenten dit grote tekort helemaal gaan opvullen. Daarvoor moeten we breder kijken, over de grens. Europese arbeidsmigranten enthousiast maken voor een technische baan in Nederland. Met een vakopleiding op maat, kwalitatieve huisvesting, het beste gereedschap én baangarantie.”

Tekort aan technisch personeel staat groei in de weg

Door overheidsdoelstellingen, zoals het klimaatakkoord van Parijs, zal de vraag naar technisch personeel de komende jaren alleen maar toenemen. Voor het verduurzamen van woningen en de energietransitie zijn er bijvoorbeeld al zo’n 25.000 nieuwe mensen nodig. Dit zou voor economische groei moeten zorgen, maar dat gaat niet lukken als de arbeidsmarkt de mensen niet kan leveren. Eduard: “Hetzelfde probleem zien we eigenlijk in de luxe jachtbouw. Ook daar wordt het de komende jaren heel druk, maar enthousiaste, opgeleide vakkrachten zijn in Nederland nauwelijks te vinden. En volgend jaar wordt het nog veel erger. Daarom wil ik deze schaarste samen met ondernemers en onze opdrachtgevers aanpakken. Zodat we weer technische mensen hebben die kunnen gaan bouwen. Aan boten en gebouwen of in de metaaltechniek.”

Zij-instromers en (EU-)jongeren enthousiast maken voor de jachtbouw en techniek

“In mijn ogen moeten ondernemers afstappen van het idee dat ze in één keer de ideale kandidaat vinden. In een markt als deze is dat gewoon niet mogelijk”, legt Eduard uit. “Vandaag de dag is het belangrijker dat iemand interesse heeft in techniek dan dat iemand al een technische opleiding en/of werkervaring heeft. Die mensen kunnen we namelijk enthousiast maken voor de jacht- en scheepsbouw én opleiden tot vakkrachten. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan zij-instromers. Maar ook aan jongeren uit de Europese Unie. Bij Veritec weten we al tien jaar arbeidsmigranten aan ons te verbinden met eigen kantoren en lokale recruiters in scheepsbouwlanden als Roemenië en Litouwen. Iedere sollicitant wordt onderworpen aan een grondige screening. We testen op technische skills, maar ook op de beheersing van het Engels. We vinden het namelijk belangrijk dat de mensen zich verstaanbaar kunnen maken op de werkvloer en onderdeel worden van het team. Dus waarom zouden we die kennis en dat netwerk niet inzetten om EU-jongeren op te leiden tot scheep- en jachtbouwers? Ons personeel voor de toekomst.”

Samen EU-jongeren opleiden tot gekwalificeerde professionals

Eduards oproep aan werkgevers in de jacht- en scheepsbouw, techniek en bouwwereld? “Veritec kan het tekort aan vakkrachten in de jacht- en scheepsbouw natuurlijk niet alleen oplossen. Daar zijn naast mensen ook gedegen opleidingen voor nodig. En die zijn er nog niet in Nederland. Daarom is het ons idee om op basis van de kwaliteitseisen van individuele scheepswerven personeel te gaan trainen en opleiden. Samen met het bedrijfsleven opleidingen ontwikkelen die aansluiten bij de praktijk en ingaan op de aspecten die verwacht worden bij een werkgever. Zo hebben werkgevers de zekerheid dat ze gekwalificeerd personeel krijgen, met aansluiting op hun eigen werkprocessen. En de EU-jongeren hebben meer zekerheid op een goedbetaalde baan in Nederland, omdat ze tijdens de opleiding al meelopen en -werken bij desbetreffende werkgever. Hoogwaardig vakmanschap en goed werkgeverschap staan daarbij centraal voor ons.”

Personeel voor de toekomst

“Wij ontzorgen de klant 100% en faciliteren de buitenlandse vakkrachten. Met een goede opleiding die aansluit bij de praktijk, kwalitatieve huisvesting, vervoer naar het werk, het beste gereedschap en veel persoonlijk contact (in hun eigen taal). Zo hoeven werkgevers alleen nog maar te zorgen voor het werk”, besluit Eduard.

Om dit plan daadwerkelijk uit te voeren, hebben we uw hulp dus nodig. We zijn bij Veritec Yachts daarom op zoek naar scheepswerven die interesse hebben om samen met ons een training op maat te ontwikkelen. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, zodat we samen van gedachten kunnen wisselen.